ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต มีคำตอบ วิธีดูรหัสประจำบ้าน 11 หลักง่ายๆ เช็กเลย

ข่าวสังคม เศรษฐกิจ

เลือกตั้ง 2566 กรณี “ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต” แนะวิธีดูรหัสประจำบ้านซึ่งบางคนอาจจะสับสนและยังไม่ทราบว่าดูตรงไหน วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

เลือกตั้ง 2566 กรณี “ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต” แนะวิธีดูรหัสประจำบ้านซึ่งบางคนอาจจะสับสนและยังไม่ทราบว่าดูตรงไหน หลัง กกต.ได้เปิดระบบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และจะมีจุดที่ให้กรอกข้อมูลรหัสประจําบ้าน 11 หลักด้วยนั้น วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

สำหรับวิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อนำไปกรอกข้อมูลลงในระบบลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต แนะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปิดสมุดทะเบียนบ้านของตัวเอง โดยรหัสประจำบ้าน 11 หลัก จะปรากฏอยู่ทุกหน้าของสมุดทะเบียนบ้าน ซึ่งจะอยู่มุมบนซ้ายของทะเบียนบ้านนั่นเอง

ข่าวสังคม เศรษฐกิจ

รหัสประจำบ้านคืออะไร?

คือ เลขรหัสแสดงถึงลักษณะการถือครองที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของบ้านและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยาของเจ้าของบ้าน เป็นต้น

รหัสประจำตัวบ้าน 11 หลักของแต่ละบ้านนั้นจะไม่ไปซ้ำกับเจ้าบ้านคนไหนเป็นอันขาด อันอาจเป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากได้ในภายหลัง เช่น เวลาจะทำกิจธุระใดๆ ฯลฯ

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2566 เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ถึงถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 นี้

ขั้นตอนขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขต สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ระบบลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต สามารถกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย

 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชื่อ ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว)
 • วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
 • รหัสประจําบ้าน
 • เลือก “ตรวจสอบข้อมูล”
 • เลือก สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ยืนยันการบันทึกข้อมูล

 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล”
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล”

บันทึกหรือพิมพ์แบบตอบรับไว้เป็นหลักฐาน

 • หลังจากยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้พิมพ์หรือบันทึกแบบตอบรับไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
 • การตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขต นอกราชอาณาจักร หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • จากนั้น ระบบจะพาไปหน้า “ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต นอกราชอาณาจักร” เราสามารถ ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ และกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ได้เลย

ข่าวแนะนำ : หนุ่มแฝงตัวอาศัยบ้านเพื่อน แอบโอนเงิน-ขโมยสมบัติ