เปิดโฉมใหม่ บสย.สู่ยุคดิจิทัล “สิทธิกร” ปรับทัพองค์กร-เพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอี

ธุรกิจ เปิดบริบทใหม่ “บสย

“สิทธิกร” เปิดบริบทใหม่ “บสย.” ปักหมุดช่วยเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้นปรับองค์กรสู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่ทุกคนจะจดจำได้ทั้งการช่วยเหลือค้ำประกันสินเชื่อ

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยให้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการชำระหนี้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทำให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่ง บสย.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เป็นเครื่องมือที่สำคัญเข้าไปช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ธุรกิจ เปิดบริบทใหม่ “บสย

โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู, โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.เอสเอ็มอี สร้างชาติ (PGS 9) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro ระยะที่ 4 ซึ่งล่าสุด ผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อในช่วง 10 เดือนปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) ได้อนุมัติวงเงิน 116,289 ล้านบาท แบ่งเป็น บสย.เอสเอ็มอี สร้างชาติ 62,121 ล้านบาท พ.ร.ก.สินเชื้อฟื้นฟู 42,358 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro วงเงิน 4,473 ล้านบาท โครงการ PGS ระยะพิเศษ Soft Loan Extra วงเงิน 690 ล้านบาท และโครงการอื่นๆ 6,648 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ทั้งสิ้น 74,391 ราย และมีวงเงินค้ำประกันสะสม ณ วันที่ 31 ส.ค.65 อยู่ที่ 1,351,648 ล้านบาท มีลูกค้าเอสเอ็มอี 745,406 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานในระบบ 11,642,300 ค